پرسشنامه طرحواره یانگ

نام:                                       تاریخ:

  دستورالعمل: لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر برای پاسخ دادت خاطر جمع نیستید بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید، نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است. اگر دوست دارید جمله را طوری بازنویسی کنید تا در مورد شما درست تر باشد و آنگاه گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید. کاملاً غلط تقریباً غلط بیشتر درست است تا غلط اندکی درست تقریباً درست کاملاً درست
ed 1.        اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرفهایش را با من بزند و عمیقا نگران اتفاقاتی باشد که برای من می افتد.
2.        به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.
3.        در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری شخص ویژه و ممتازی بشمار می روم.
4.        در اغلب اوقات کسی را نداشتم که به درد دل من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساسها و نیازهای واقعی مرا درک کند.
5.        وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم، بندرت شخصی پیدا می­شد که مرا نصیحت و راهنمایی کند.
ab 6.        من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام، چون می ترسم مرا ترک کنند.
7.        آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.
8.        نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند.
9.        وقتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می کند، مایوس می­شوم.
10.     برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم مردم مرا ترک کنند که آنها را از خودم می رانم.
ma 11.     احساس می کنم مردم از من سودجویی می کنند.
12.     احساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافضت کنم، چون در غیر این صورت به من آسیب می زندد.
13.     دیگران دیر یا زود به من خیانت می کنند.
14.     نسبت به انگیزه دیگران، سوء ظن شدید دارم.
15.     معمولا به طور جدی به انگیزه های نهانی دیگران فکر می­کنم.
si 16.     وصله ناجور اجتماع هستم.
17.     اساساً با بقیه خیلی فرق دارم.
18.     نمی­توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.
19.     احساس می کنم از مردم بیگانه شده ام.
20.     همیشه احساس می کنم در جمع جایی ندارم.
ds 21.     مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی نقاط ضعف مرا می­بینند، دیگر دوستم ندارند.
22.     اگر کسی واقعاً مرا بشناسد دوست ندارد با من رابطه ای صمیمانه برقرار کند.
23.     لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.
24.     احساس می کنم هیچ کس مرا دوست ندارد.
25.     در بسیاری جنبه­ها، بیش از آن ناپذیرفتنی هستم که بتوانم خودم را به دیگران نشان دهم.
fa 26.     تقریباً نمی توانم هیچ کاری را به خوبی دیگران نشان بدهم.
27.     وقتی به موفقیت نزدیک می­شوم از درون احساس بی کفایتی می کنم.
28.     بیشتر مردم در حوزه های شغلی و کاری از من تواناترند.
29.     نمی توانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.
30.     در کار یا تحصیل مانند بقیه باهوش نیستم.
di 31.     احساس می کنم نمی توانم به تنهایی از پس امور روزمره زندگی­ام بربیایم.
32.     فکر می کنم در انجام کارهای روزمره آدم وابسته­ای هستم.
33.     فاقد عقل سلیمی هستم.
34.     اصلاً به قضاوتهای خودم در موقعیتهای روزمره اعتماد ندارم.
35.     احساس می کنم نمی توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.
vh 36.     نمی توانم از شر این احساس رها شوم که اتفاق بدی خواهد افتاد.
37.     احساس می کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیفتد.
38.     می ترسم مورد حمله قرار بگیرم.
39.     می ترسم تمام سرمایه خودم را از دست بدهم و بیچاره شوم.
40.     اغلب نگرانم دچار سکته قلبی بشوم، وقتی دلایل پزشکی کمی برای این احتمال وجود دارد.
em 41.     قادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که هم سن و سال­هایم انجام می­دهند.
42.     من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در مشکلات زندگی یکدیگر درگیر کنیم.
43.     اگر من و والدینم مسایل جزیی و خصوصی خود را از یکدیگر پنهان کنیم احساس گناه یا خیانت می کنیم.
44.     اغلب احساس می­کنم که انگار والدینم دایم با من زندگی می­کنند. نمی­توانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم.
45.     اغلب احساس می کنم هویت جداگانه ای مستقل از والدین و همسرم ندارم.
sb 46.     فکر می کنم اگر کاری بکنم که دلم می خواهد، برای خودم دردسر درست می کنم.
47.     احساس می­کنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، چون در غیر این صورت مرا ترک می کنند یا در صدد تلافی بر می آیند.
48.     در روابطم، به دیگران اجازه می­دهم که بر من مسلط شوند.
49.     همیشه به دیگران اجازه داده­ام به جای من تصمیم بگیرند. در نتیجه من واقعاً نمی­دانم چه می­خواهم.
50.     خیلی برایم مشکل است از دیگران بخواهم حقوقم را رعایت کنند و احساساتم را درک کنند.
ss 51.     کار مراقبت از نزدیکان روی دوش من است.
52.     آدم خوبی هستم، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم به فکر دیگرانم.
53.     مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است، من همیشه می توانم وقتی برای دیگران کنار بگذارم.
54.     همیشه سنگ صبور مشکلات دیگران بوده­ام.
55.     به نظر دیگران من برای مردم خیلی کار می­کنم ولی برای خودم کاری انجام نمی دهم.
ei 56.     از اینکه احساسات مثبتم (مثل محبت و توجه) را به دیگران نشان بدهم، خیلی خجالت می­کشم.
57.     برای من خیلی سخت است که احساساتم را نزد دیگران بروز بدهم.
58.     برای من خیلی سخت است که راحت و خودانگیخته رفتار کنم.
59.     آنقدر خودم را کنترل می­کنم که مردم فکر می­کنند فرد بی­احساسی هستم.
60.     مردم نظرشان این است که من عصبی و ناراحتم.
us 61.     باید در هر کاری که انجام می­دهم بهترین باشم، نمی­توانم توقعم را کم کنم.
62.     سعی می کنم نهایت تلاش خودم را بکنم؛ خوب بودن نسبی کار هیچ وقت مرا راضی نمی­کند.
63.     باید به تمام مسولیتهایم عمل کنم.
64.     احساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته های خود همواره تحت فشار هستم.
65.     وقتی کاری را اشتباه انجام می دهم نمی توانم خودم را ببخشم یا برای اشتباهم بهانه تراشی کنم.
et 66.  وقتی از کسی چیزی می خواهم خیلی برایم سخت است “نه” بشنوم.
67.     آدم خاصی هستم و نمی توانم محدودیتهایی را که بر سر راه مردم وجود دارد، بپذیرم.
68.     از اینکه مرا محدود کنند یا نگذارند کاری را که می خواهم بکنم متنفرم.
69.     احساس می کنم نباید از قانونها و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آن هستند اطاعت کنم.
70.     احساس می کنم کاری که من باید بکنم بیشتر از سهم دیگران ارزش دارد.
is 71.     نمی توانم برای انجام تمام و کمال وظایف معمول یا خسته کنند، نظم و انظباط خاصی داشته باشم.
72.     اگر به یکی از اهدافم نرسم زود مایوس می شوم و دست از کار می کشم.
73.     برای من خیلی سخت است که رضایت آنی را فدای خوشحالی آتی کنم.
74.     نمی توانم به خودم فشار بیاورم که کارهایی را که برایم خوشایند نیستند، انجام دهم، حتی وقتی که می دانم نتایج خوبی در پی دارند.
75.     به ندرت توانسته ام به تصمیم خودم پایبند باشم.

 

 

 جهت دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ کلیک کنید

 

 

KEY

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦آزمون آنلاین طرحواره یانگ(YSQ-S3):

 

⇓⇓⇓⇓⇓

تست طرح واره های

⇑⇑⇑⇑⇑

 

⊗ طرحواره های فعال شما مواردی هستند که در نتیجه آزمون «بالا» یا «خیلی بالا» می باشند.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله رهاشدگی:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی رهاشدگی است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۱-۲۴-۰۷

 

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۱-۲۴-۱۱

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله بی اعتمادی و بد رفتاری:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

 

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۱-۰۶-۱۲

 

 

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۱-۰۹-۱۴

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله محرومیت هیجانی:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی محرومیت هیجانی است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۱-۱۷-۰۸

 

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۱-۱۷-۱۰

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله نقص/شرم:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله نقص/شرم است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

20180108_231337

 

20180108_230459

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله معیارهای سختگیرانه:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی معیارهای سختگیرانه است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

20180111_211213

20180111_211330

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله وابستگی/بی کفایتی:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی وابستگی/بی کفایتی است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۵_۲۰-۳۴-۰۱

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۵_۲۰-۳۳-۵۵

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله شکست:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی شکست است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۳_۲۱-۱۷-۳۷

 

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۳_۲۱-۱۷-۳۴

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله آسیب پذیری:

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی آسیب پذیری است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۴_۲۱-۳۵-۴۰

 

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۴_۲۱-۳۵-۳۶

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله اطاعت/ایثار :

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی اطاعت/ایثار است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۹_۱۱-۱۵-۰۶

photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۹_۱۱-۱۵-۰۹

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

○پرسشنامه تله انزوای اجتماعی :

هدف این پرسشنامه، سنجش تله زندگی انزوای اجتماعی است. به سوال های این پرسشنامه جواب بدهید. برای پاسخ گویی به این سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوالات این پرسشنامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید. از این مقیاس برای پاسخ گویی به سوال ها استفاده کنید.

♣ کلید نمره گذاری:

 1. کاملا غلط
 2. تقریبا غلط
 3. بیشتر درست است تا غلط
 4. اندکی درست
 5. تقریبا درست
 6. کاملا درست

اگر در یکی از سوال ها نمره ی 5 یا 6 گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۱_۱۶-۰۴-۵۴

photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۱_۱۶-۰۵-۱۸

 

2+