دکتر علیرضا گل«مشهد»

دکتر علیرضا گل ✅دكتراي تخصصي روانشناسی ✅طرحواره درمانگر و عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ♦️روانشناس بالینی، طرحواره درمانگردرمان اختلالات شخصیت و مشکلات ارتباطی ♦️دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ♦️مدرس دانشگاه   📌سوابق کار درمانی در زمینه طرحواره درمانی: ♦️کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ♦️مرکز مشاوره دانشگاه عطار ♦️مرکز مشاوره دانشگاه خراسان ♦️کلینیک رسا ♦️مرکز … ادامه خواندن دکتر علیرضا گل«مشهد»