دکتر نفیسه حبیبیان «قم»

دکتر نفیسه حبیبیان روان شناس؛ طرحواره درمانگر دکتری روانشناسی مدرس دانشگاه روان درمانگر کودک و نوجوان مدرس دانشگاه و مشاور خانواده با رویکرد طرحواره درمانی در استان قم مدرس کارگاههای طرحواره درمانی در استان قم به مدت 3 سال مدیریت مرکز مشاوره پروا در قم مترجم کتاب الگو شکنی تفکر منفی ( طرحواره درمانی) آدرس: … ادامه خواندن دکتر نفیسه حبیبیان «قم»