دکتر محمد فغان پور گنجی «تهران»

  دکتر محمد فغان پور گنجی 🎲 روان شناس، متخصص طرحواره درمانی 🎲 روان درمانی فردی و زوج خدمات مطب: 🔵رواندرمانی فردی و زوج 🔵برگزاری آزمون های روانشناسی سوابق تحصیلی و حرفه ای: 🔵 دارای مدرک بین المللی طرحواره درمانی 🔵فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 🔵هیپنوتیزور 🔵مدرس آسیب شناسی روانی و زبان تخصصی در … ادامه خواندن دکتر محمد فغان پور گنجی «تهران»