دکتر محمد فغان پور گنجی «تهران»

  دکتر محمد فغان پور گنجی 🎲 روان شناس، متخصص طرحواره درمانی 🎲 روان درمانی فردی و زوج خدمات مطب: 🔵رواندرمانی فردی و زوج 🔵برگزاری آزمون های روانشناسی سوابق تحصیلی و حرفه ای: 🔵 گذراندن دوره های مختلف طرحواره درمانی  ST ، ST-C ، ST-CA زیر نظر اساتید مجرب 🔵 دوره دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه اصفهان 🔵فارغ التحصیل روانشناسی … ادامه خواندن دکتر محمد فغان پور گنجی «تهران»