شقایق یوسف سجادی «عباس آباد»

شقایق یوسف سجادی روان شناس؛ طرحواره درمانگر دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی). مدرس دانشگاه دارای مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره فراز آدرس:استان مازندران.عباس آباد.خ شهدا.روبروی دبستان امام حسین.ساختمان کیائی.طبقه سوم. تلفن:۵۴۶۲۶۰۵۵-۰۹۱۱۱۹۳۰۹۰۶   0