Anxiety-or-Heart-Disease

طرحواره “آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری”

ترس افراطی از این که فاجعه نزدیک است و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد و این که فرد نمی تواند از ان جلوگیری کند.
ترس ها بر یک یا چند جنبه متمرکزند:
الف) حوادث پزشکی مانند حمله های قلبی و ابتلا به ایدز،
ب) وقایع هیجانی مانند دیوانه شدن،
ج) سوانح محیطی مانند گیر افتادن در آسانسور، قربانی جنایت شدن، سقوط هواپیما و زمین لرزه.

 

⚙️سیمای بالینی طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری:

⚀ چنین بیمارانی معتقدند که در زندگی آنها، هرلحظه، فاجعه ای به وقوع می پیوندد. آنها اعتقاد راسخ دارند که همیشه برایشان وقایع وحشتناک و غیر قابل کنترل رخ می دهد.
@Schemairan
⚁آنها معتقدند که ناگهان به یک بیماری جسمی مبتلا می شوند، بلایای طبیعی برایشان اتفاق می افتد، قربانی یک جنایت می شوند، تصادف وحشتناکی می کنند، پولشان را گم می کنند، دچار بحران های عصبی شده یا این که دیوانه می شوند.
@Schemairan
⚂آنها معتقدند حوادث ناگواری برایشان رخ می دهد که قادر به جلوگیری از آنها نیستند. هیجان مسلط این بیماران، اضطراب است، از پایین ترین سطح ترس تا یک حمله آسیمگی تمام عیار. این بیماران برخلاف بیمارانی که طرحواره وابستگی دارند، از کنار آمدن با موقعیت های زندگی روزمره نمی ترسند، بلکه بیشتر می ترسند که حوادث ناگواری برای آنها پیش بیاید.
@Schemairan
⚃اغلب این بیماران به منظور مقابله با طرح واره از اجتناب یا جبران افراطی استفاده میکنند.
@Schemairan
⚄آنها ممکن است به اختلال هراس مبتلا شوند، زندگی محدودی را برگزینند، از داروهای آرام بخش استفاده کنند، دست به تفکر جادویی بزنند، درگیر آیین مندی های وسواسی شوند یا به علائم ایمنی بخش متوسل شوند مانند همراهی با فردی قابل اعتماد، همراه داشتن یک بطری آب یا داروهای آرامبخش هدف از انجام تمام این رفتارها، جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار است.

🎯اهداف درمان تله آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری:

⚀ هدف درمان، این است که بیماران احتمال وقوع حوادث فاجعه بار را کمتر برآورد کنند و میزان توانایی خود برای مقابله با این حوادث را بهتر ارزیابی نمایند.
@Schemairan
⚁کمال مطلوب این است که بیماران بفهمند ترسهای آنها سخت اغراق آمیزند و حتی اگر چنین وقایع فاجعه باری رخ بدهند، با این حال می توانند با این وقایع به گونه ای مؤثر و کارآمد کنار بیایند.
@Schemairan
⚂ هدف نهایی درمان، برانگیختن بیماران برای کنار گذاشتن اجتناب و جبران افراطی طرح واره و روبرو کردن آنها با موقعیت هایی است که از آنها می ترسند. ( البته نمی توانیم بیماران را برای روبرو شدن با موقعیت های واقعا خطرناک تشویق کنیم مانند رانندگی در طوفان سهمگین، شنا کردن در اقیانوس یا دور از ساحل.)

⚙️راهبردهای مهم درمانی تله آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری:

⚀ بیماران، ریشه های تحولی طرح واره و ردپای آن را در زندگی خود جستجو می کنند. آنها هزینه های داشتن چنین طرح واره ای را مورد نقد و بررسی قرار می دهند و ذهن خود را به این نکته معطوف می کنند که اگر این ترس شدید را نداشته باشند، چه تغییراتی ممکن است در زندگی فعلی شان به وجود بیاید.
@Schemairan
⚁نکته مهم این است که درمانگر باید به بیمار فرصت دهد تا انگیزه لازم را برای تغییر پیدا کند. درمانگر به بیمار کمک می کند تا توجه خود را بر پیامدهای منفی و درازمدت سبک زندگی خویش متمرکز کند مانند از دست دادن فرصت های سرگرمی و تفریح، مزایای مثبت مسافرت های راحت تر و دستیابی به یک زندگی مرفه.
@Schemairan
⚂ برای مقابله با مقاومت بیمار در برابر تغییر، کار بر روی ذهنیت بسیار مفید است، زیرا به بیمار کمک می کند بزرگسال سالمی را تجسم کند که خواهان پیشرفت است و می تواند کودک وحشت زده را در موقعیت های چالش برانگیز راهنمایی کند.
@Schemairan
⚃بیماران نمی توانند اضطراب ناشی از رها کردن شیوه های مقابله ای ناسازگار را بدون برخورداری از انگیزه کافی تحمل کنند. راهبردهای شناختی و رفتاری برای غلبه بر اضطراب و اجتناب بیمار، از اهمیت بسزایی برخوردارند و مرکز ثقل درمان به شمار می روند.

🔎راهبردهای شناختی و رفتاری درمان تله آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیمادی:

⚀راهبردهای شناختی به بیماران کمک می کند تا احتمال وقوع حوادث فاجعه بار را کمتر برآورد کنند و در عین حال ظرفیت مقابله خودشان را بهتر ارزیابی نمایند. بیماران، ادراک های افراطی و اغراق آمیز خود از خطر را به چالش می گیرند. چالش با افکار فاجعه بار – یا فاجعه زدایی – به بیماران کمک میکند تا حملات آسیمگی و دیگر علائم اضطراب را کنترل کنند. علاوه بر این، راهبردهای شناختی با برجسته ساختن مزایای تغییر، انگیزه را در بیماران افزایش می دهند.

@Schemairan

⚁به همین ترتیب، راهبردهای رفتاری به بیماران کمک می کنند تا آیین مندیهای جادویی و علائم ایمنی بخش را رها کنند و با موقعیت ترسناک روبرو شوند. بیماران سعی می کنند با انجام تکالیف خانگی، در بین جلسات درمان با موقعیت های تراسناک روبرو شوند. بیماران برای آماده سازی به منظور انجام رویارویی، از تمرین تصویرسازی ذهنی در جلسه درمان استفاده می کنند. آنها خودشان را تصور میکنند که به یک موقعیت ترسناک وارد می شوند و با کمک بزرگسال سالم به خوبی از پس این مسئله بر می آیند. تکنیک های کنترل اضطراب مانند تمرین تنفس، مراقبه متعالی و کارتهای آموزشی به بیماران کمک می کنند تا با مشکلات زندگی خود مقابله کنند.

📌راهبردهای تجربی و رابطه درمانی در درمان تله آسیب پذیری:

⚀راهبردهای تجربی از اهمیت زیادی برخوردارند، بویژه تصویرسازی ذهنی برای انجام تمرین خیالی” و “کار بر روی ذهنیت”. اگر طرح واره از طریق والدين درون سازی شده باشد ( داشتن والدی که برای کودکان به عنوان یک الگو عمل می کند یکی از شایعترین ریشه های تحولی این طرح واره است)، بیمار می تواند در تصویرسازی ذهنی، با والدش گفتگو کند. بیمار می تواند به عنوان یک بزرگسال سالم وارد تصویر ذهنی مربوط به دوران کودکی یا موقعیت های فعلی شود و به کودک وحشت زده اطمینان خاطر دهد و والدین را با پیامدهای منفی فاجعه سازی رویارو سازد. علاوه بر این، بیماران می توانند بزرگسال سالمی را تجسم کنند که کودک وحشت زده را برای کنار آمدن با موقعیت های چالش برانگیز راهنمایی می کند.

@Schemairan

⚁رابطه درمانی با این بیماران، در مقایسه با سایر بیماران، از اهمیت کمتری برخوردار است. مسئله مهم این است که درمانگر باید نگرشی ثابت از رویاروی سازی همدلانه نسبت به اعتماد بیمار به اجتناب و جبران افراطی اتخاذ کند و به تدریج به بیمار اطمینان دهد که می تواند به شیوه ای سالم تر با موقعیتها مقابله کند. علاوه بر این، دیدگاه شجاعانه درمانگر و کنارآمدن او با موقعیت هایی که سطوح قابل پذیرشی از خطر دارند، می تواند برای بیماران به عنوان یک الگو عمل کند.

493x335_sleep_paralysis_ref_guide

💢مشکلات ویژه تله آسیب پذیری:

مهم ترین مشکل، این است که بیماران به شدت از کنار گذاشتن اجتناب و جبران افراطی می ترسند. مقاومت آنها بدین خاطر است که اجتناب و جبران افراطی باعث محافظت بیماران در برابر اضطراب ناشی از این طرح واره می شود. همان طور که قبلا گفتیم، کار بر روی ذهنیت می تواند به این بیماران کمک کند تا جنبه سالم شخصیت خود را توانمند سازند، زیرا سالهاست که برای دستیابی به یک زندگی بهتر، حسرت کشیده اند.

🔻ریشه های تحولی تله زندگی آسیب پذیری:

١. ممکن است والدین تان به همین مشکل مبتلا باشند. والدین ترسو و محتاطی داشته اید یا دربرخی از حوزه های خاص (مثل از دست دادن کنترل، بیماری، ورشکستگی و غیره) آسیب پذیر بوده اند.
@Schemairan
۲. والدین تان سخت مراقب شما بوده اند. مدام دربارۀ خطرات احتمالی به شما هشدار می داده اند. با این هشداردهی، شما به تدریج احساس کرده اید که بسیار ضعیف تر و بی کفایت تر از آن هستید که بتوانید از عهده چالش های زندگی روزمره برآیید (این تله زندگی
می تواند با تله زندگی وابستگی ترکیب شود).
@Schemairan
٣. والدین تان شما را به حال خودتان رها کرده اند و در دوران کودکی از نظر عاطفی ، جسمی، مالی، روزگار خوبی نداشته اید ( معمولا این تجربه می تواند باعث شکل گیری تله زندگی
محرومیت هیجانی و یا بی اعتمادی / بدرفتاری نیز شود).
@Schemairan
۴. ممکن است در دوران کودکی سخت بیمار شده اید یا حادثه ناگواری برای شما پیش آمده است ( مثل تصادف که منجر به آسیب پذیری شما شده است.
@Schemairan
۵. یکی از والدین را در حادثه ای دلخراش از دست داده اید و این حادثه باعث شده که دنیا را جایگاه ناامن و خطرناکی بدانید.

 

💔علائم خطر در روابط عاطفی افرادی با تله آسیب پذیری:

⚀تمایل دارید فردی را برای زندگی انتخاب کنید که به شدت از شما در برابر خطرات و بیماری ها محافظت و حمایت کند. همسر شما بسیار قوی است و درعوض شما سخت ضعیف و نیازمند هستید.
@Schemairan

⚁تمام فکر و ذکر شما این است که همسرتان شجاع باشد، از نظر مالی پیشرفت کند و هیچ آسیب جسمی نبیند. سخت دوست دارید که همسرتان پله های موفقیت را طی کند. همواره آماده اید که از همسرتان حمایت کنید.
@Schemairan

⚂به دنبال کسی هستید که مشتاق شنیدن حرف های شما درباره ترس ها باشد و مدام شما را خاطرجمع کند که اتفاق ناگواری برای شما پیش نخواهد آمد.

 

🎈نشانه های تله زندگی آسیب پذیری در روابط و شغل:

۱.از آنجا که درباره ترس های خود اغراق می کنید اغلب اوقات در زندگی روزمره خود اضطراب دارید. احتمالا دچار اضطراب فراگیر هستید.
@Schemairan
۲. نگران سلامتی و بیماری هستید: (الف) مدام یک پای ثابت آزمایشگاه ها و مطب های پزشکی هستید، (ب) به دلیل اطمینان طلبی، حوصله افراد خانواده را سر می برید و (ج) نمی توانید از
زندگی خود لذت ببرید.
@Schemairan
٣. از آنجایی که تجربه حملات وحشت زدگی دارید، نسبت به احساس های بدنی و بیماریهای احتمالی دچار اشتغال ذهنی هستید.
@Schemairan
۴. درباره ورشکستگی مالی، نگرانی نامعقول دارید. همین نگرانی باعث می شود که خسیس و پول پرست شوید. نمی توانید در زمینه مسایل مالی دست به خطر بزنید. در زمینه مسایل
مالی تابع این ضرب المثل هستید: “آهسته برو آهسته بیا تا گاوه شاخت نزنه.”
@Schemairan
۵. دست به هر کاری می زنید تا جان خود را از خطرات در امان نگه دارید. مسافرت نمی روید، بی خیال بسیاری از مکانها به دلیل خطرزایی می شوید. زندگی تان محدود و کسالت بار می شود.
@Schemairan
۶. هرجا که احتمال بدهید خطر وجود دارد عطایش را به لقایش می بخشید. ممکن است سوار مترو نشوید یا با آسانسور کاری نداشته باشید زیرا احتمال دارد برای شما اتفاق بدی پیش بیاید.
@Schemairan
۷. از همسرتان می خواهید که از شما مراقبت کند. مدام دوست دارید همسرتان به شما اطمینان خاطر بدهید. همسرتان مثل فردی ایمنی بخش مجبور است همیشه همراه شما باشد. از این رو کاملا به او وابسته می شوید، هر چند ممکن است از این وابستگی متنفر باشید.
@Schemairan
۸.در واقع اضطراب مزمن ممکن است شما را مستعد ابتلا به انواع و اقسام بیماری های روان تنی ( مثل آسم، زخم معده، میگرن) کند.
@Schemairan
۹.به دلیل اینکه ذهن شما در چنبره بی رحم ترس ها گرفتار شده است، زندگی اجتماعی شما و فعالیت هایتان محدود می شوند. کارهای زیادی که دیگران به راحتی آب خوردن انجام می دهند، برای شما ناممکن، سخت و طاقت فرسا جلوه می کند.
@Schemairan
۱۰. از آنجا که همسر و اعضای خانواده تان مجبورند برای کاهش ترس هایتان با شما راه بیایند و مراعات حال شما را بکنند، سربار آنها هستید.
@Schemairan
۱۱، احتمالا ترس هایتان را به بچه های خود منتقل می کنید.
@Schemairan
۱۲. ممکن است برای گریز از ترس هایتان دست به دامن شگردهای زیادی شوید. ممکن است دامنه این شگردها شما را به دام اختلال وسواسی – اجباری با تفکر خرافی بیندازد.
@Schemairan
۱۳. برای کاهش اضطراب مزمن خود به مصرف خودسرانه داروها، باده گساری یا پرخوری پناه می برید.

images

♦️مراحل تغییر تله زندگی آسیب پذیری:

۱. ریشه های تحولی تله زندگی تان را درک کنید.
@Schemairan
۲. فهرستی از ترس های خود تهیه کنید.
@Schemairan
٣. موقعیت های ترس برانگیز را طبق سلسله مراتب، نظم بدهید.
@Schemairan
۴. افراد صمیمی زندگی تان ( مثل همسر، فرزند و اعضای خانواده) را ملاقات کنید و از آنها بخواهید برای برخورد جدی و اساسی با ترس هایتان به شما کمک کنند.
@Schemairan
۵. احتمال وقوع حوادث ترس برانگیز را بررسی کنید.
@Schemairan
۶. برای هر کدام از ترس های خود، کارت آموزشی تهیه کنید.
@Schemairan
۷. با کودک درون حرف بزنید. برای کودک درون، والدی توانمند و شجاع باشید.
@Schemairan
۸. تمرین های آرامش را انجام دهید.
@Schemairan
۹. با استفاده از تکنیک تصویر سازی ذهنی بر علیه ترس ها، موضع بگیرید.
@Schemairan
۱۰. در زندگی واقعی بر ترس هایتان غلبه کنید.
@Schemairan
۱۱. برای هر کدام از این مراحل که با موفقیت پشت سر گذاشتید، به خودتان پاداش بدهید.

 

0