کتاب فوق العاده تجربه طرحواره درمانی از درون به بیرون

ویژه ی طرحواره درمانگران و متخصصین

نویسندگان: جوآن فارل و ایدا شاو

PDF

زبان انگلیسی

قیمت: 5 هزار تومان

سرفصل ها:

CHAPTER 1 • Introducing Experiencing Schema Therapy
from the Inside Out
CHAPTER 2 • The Conceptual Model of Schema Therapy
CHAPTER 3 • Guidance for Participants 
CHAPTER 4 • Guidance for Facilitators 
 Introduction to the Workbook Modules
PART I • Connection and Safety: Setting the Stage
for Schema Therapy Self‑Practice
PART II • Understanding Your Identified Problem:
Using Schema Therapy Concepts

PART III • Planning Change: Self‑Monitoring
Problem Analysis, and Goals
PART IV • The Beginning of Change: Mode Awareness
and Mode Management
PART V • Experiential Mode Change Work 
Child Mode

PART VI • Maintaining and Strengthening Change 
PART VII • Summary Self‑Reflective Questions 

خرید

*************************************************************************

0