کارگاه آموزشی آشتی با خشم و مدیریت پرخاشگری

انسان ها هیجان های مختلفی را در طول روز تجربه می کنند که همه این هیجان ها برای بقای انسان مفید هستند. شادی، غم، ترس و خشم بخشی از این هیجان ها هستند. همه ما خشمگین می شویم و این یک چیز طبیعی است. در واقع انسانی که خشمگین نمی شود یک فرد غیر نرمال است. بنابراین به صورت کلی خشمگین شدن بد نیست و ما نباید خشم خودمان را سرکوب کنیم.

حتی مفاهیمی مانند کنترل خشم و مدیریت خشم نیز در روانشناسی جدید جایگاه ندارد. ما نباید خشممان را کنترل یا مدیریت کنیم بلکه باید آن تجربه کنیم. آنچه باید مدیریت کنیم رفتار است. ما خشم را تجربه می کنیم و پرخاشگری را که یک رفتار است، مدیریت می کنیم.

 

اطلاعات کلی کارگاه:

عنوان: آشتی با خشم و مدیریت پرخاشگری

مدرسین: دکتر محمد فغانپور و دکتر الهام آرام نیا

مدت کارگاه: 8 ساعت

 

سرفصل های کارگاه:
 • هیجانات ارزش بقا دارند.
 • هیجان یک زبان است.
 • نوروسایکولوژی هیجانات
 • عاطفه هراسی: چگونه ترس از برخی عواطف ما را درگیر پرخاشگری می کنند؟
 • پرخاشگری پیت بول چگونه است؟
 • فرایند سرکوب خشم در ذهنیت طرحواره ای
 • پرخاشگری کبری چگونه است؟
 • نظام باور هشتگانه یک انسان خشمگین
 • پالایشگاه خشم: راه سالم برای مدیریت پرخاشگری
 • درک طرحواره های شایع پارتنر پرخاشگر
 • چگونه طرحواره های پارتنرم را پیدا کنم؟
 • طریحواره های مظلوم با طرحواره های ظالم تلاقی پیدا می کند.
 • جذابیت طرحواره ای می تواند منبع پرخاشگری ارتباطی باشد.
 • پنج سبک ناکارآمد در مواجه با پرخاشگری پارتنر
 • راهبرد سالم اول: کشف الگوی پرخاشگری
 • راهبرد سالم دوم: مایندفولنس خشم و پرخاشگری
 • راهبرد سالم سوم: تکنیک time out
 • نکاتی پیرامون جنگ منصفانه

 

چرا در کارگاه خشم شرکت کنیم؟

این کارگاه به شما کمک می کند تا:

 • خشم های خودتان را بپذیرید و با آن آشتی کنید.
 • در هنگام بروز خشم، بهترین رفتار ممکن را از خود نشان دهید.
 • واکنش مناسبی در برابر افراد پرخاشگر داشته باشید.

 

جهت اطلاع از تاریخ کارگاه بعدی و رزرو کارگاه با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

 09305591700

02122887296