همایش ها و رویداد ها

 

درمانکده طرحواره ایران همایش ها و رویدادهای خلاقانه و جذابی با هدف آموزش مباحث کاربردی حوزه طرحواره درمانی و همچنین شبکه سازی علاقه مندان به طرحواره درمانی برگزار می کند.