کارگاه های سازمانی

 

درمانکده طرحواره ایران آماده ارائه خدمات آموزشی روانشناختی با رویکرد طرحواره درمانی به سازمان­ها در راستای بهبود بهره ­وری و روابط بین فردی در سازمان­ ها می ­باشد.