کارگاه های عمومی

 

عموم مردم می ­توانند در کارگاه­ های عمومی درمانکده طرحواره ایران حضور یابند. این کارگاه ها در موضوعات مختلف فردی، زوجی، فرزندپروری و غیره برگزار می­ شود و از طریق وبسایت و شبکه­ های اجتماعی درمانکده اطلاع رسانی می­ شوند.

 

کارگاه های عمومی درمانکده طرحواره ایران با این هدف برگزار می شوند که تعداد بیشتری از افراد بتوانند تله های زندگی (طرحواره های) خود را بشناسند و آنها را تا حدی ترمیم کنند و همچنین مهارت هایی را جهت بهبود کیفیت زندگی خود فرا بگیرند و ادامه زندگی خود را به حال بهتری سپری کنند.

برخی از کارگاه های برگزار شده توسط درمانکده طرحواره ایران به شرح زیر هستند:

کارگاه خودشناسی با متد طرحواره

کارگاه سواد عاطفی (جذابیت مهلک)

کارگاه اعتماد به نفس و عزت نفس

کارگاه آشتی با خشم و مدیریت پرخاشگری

کارگاه فرزندپروری